Achtergrond

Dit onderdeel beschrijft de achtergronden van de site.

2004 Ontstaan  •  2005-2006 Uitbreidingen  •  2007 Stagnatie  •  2008 Nieuw elan
2004 Ontstaan
Nieuwe hobby
De oorsprong van deze site ligt in het voorjaar van 2004. Door allerlei oorzaken was er jarenlang geen tijd geweest voor een hobby en daar bleek ik veel behoefte aan te hebben. Deze hobby moest een aantal jaren interessant zijn en daarom veel verschillende aspecten hebben. Daarom is gekozen voor de combinatie van:
- Vroegere hobby fotograferen weer oppakken, maar nu wel digitaal inplaats van analoog.
- Een eigen internetsite maken om de ontwikkelingen op internet te volgen.
- Concrete invulling van de sluimerende interesse voor architectuur.
- Gebouwen door heel Nederland heen om op veel onbekende plaatsen in het land te komen.
- Gebouwen waarmee de ontwikkeling in de tijd zichtbaar wordt, zowel in bouwstijl als functie.
Een voor de hand liggend voorbeeld is dan kerken of stations, maar dat hebben al veel mensen gedaan. Maar ook het Gemeentehuis is in veel plaatsen een markant gebouw. Ook bestaan ze al eeuwen zodat de ontwikkelingen van bouwstijlen en veranderingen in functie daarmee zijn te volgen. De keuze voor gemeentehuizen is ook ontstaan doordat ik voor mijn werk als automatiseerder voor (kleinere) gemeenten veel gemeentehuizen bezoek.
Naam: Gemeentehuizen
Meestal wordt de term Stadhuis of Raadhuis gebruikt in boeken en artikelen over gemeentehuizen, die termen zijn wat gelikter dan het het saaie Gemeentehuis. Maar sinds de gemeentewet van Thorbecke uit 1851 is de officiële naam van het representatieve gebouw van de lokale overheid al het Gemeentehuis. Om alle mogelijke gebouwen op deze site te laten zien wordt in de titel van de site daarom de overkoepelende naam Gemeentehuizen gebruikt.
Bij de beschrijving van het individuele gebouw wordt uiteraard de plaatselijk gebruikte naam vermeld, zoals: Stadhuis, Raadhuis, Gemeentekantoor, Stadskantoor of Huis van de Stad.
Site indeling
In de tweede helft van 2004 is door mijn vriend en collega John Groenendijk met HTML de eerste echte versie van de site gemaakt. De site wordt verder door mijzelf onderhouden. Daarbij is de onderstaande indeling gemaakt die nog steeds de basis van de site is.
- Ieder gemeentehuis staat op een apart scherm.
- In het onderste gedeelte staan kleine foto‘s (thumbnails) naast elkaar.
- Door het klikken op een thumb wordt die in het venster erboven op briefkaartformaat getoond.
- Bij de foto op briefkaartformaat staat ook de datum met een bijschrift.
- Rechts staat de beschrijving, het adres, de gemeentelijke site en de gebruikte literatuur.
- Per gemeentehuis wordt direct de eerste foto op briefkaartformaat getoond.
Database
Éen van de eerste stappen was het aanleggen van een Gemeentehuizen database op de eigen PC waarin allerlei gegevens van gemeentehuizen worden opgeslagen. Ook is een opzet voor het foto archief gemaakt waarin iedere gemaakte foto van de 443 gemeenten (2007-2008) met daarbinnen verschillende gemeentehuizen toegankelijk moet zijn.
2005-2006 Uitbreidingen
Veel nieuwe gemeentehuizen
Er zijn in totaal van ongeveer 200 gemeentehuizen foto's gemaakt, tijdens bezoeken voor mijn werk en tijdens speciale reizen. Ongeveer de helft daarvan is met een beschrijving en meerdere foto's op de site gezet. De menu-ingang was daarbij de betreffende gemeente, met een submenu voor de verschillende gemeentehuizen.
Er was geen tijd meer om ook de andere gemeentehuizen zo uitgebreid op de site te zetten. Daarom zijn die gemeentehuizen aan het eind van 2006 met maar één foto en zonder beschrijving op de site gezet. De menu-ingang was daarbij de betreffende provincie, met alle foto's achter elkaar.
Aanpassingen
Er zijn allerlei aanpassingen aan de site uitgevoerd, die niet helemaal aan de behoefte voldeden.
- Om wijzigingen ook bij de eerder geplaatste gemeenten uit te voeren, moest iedere keer weer alles opnieuw gegenereerd worden, wat heel veel tijd kostte.
- Als uitbreiding op de beperkte menu-ingang op gemeenten is er een plaatsen index gemaakt waarbij alle plaatsen alfabetisch waren gerangschikt, per provincie.
- Ook zijn links per gemeente naar allerlei sites in een aparte index opgenomen, zodat hierin ook gemeenten konden worden getoond waarvan nog geen foto's werden getoond. Hiervoor bleek weinig interesse, daarom zijn de links uiteindelijk opgenomen bij de foto'en zijn de gemeenten zonder foto's niet meer getoond.
Links vanaf sites
Om meer bekendheid aan deze site te geven zijn op verschillende sites links naar GemNedt opgenomen, zie Links Algemeen. Ook zijn foto's op www.Plaats.nl gezet, onder de categorie gemeentehuizen.
Het wordt zeer op prijs gesteld als u op uw eigen site, of die van uw organisatie, ook een link plaatst. Wilt u dat dan aan mij doorgeven zodat ik dan ook uw site kan vermelden?
2007 Stagnatie
Géén toevoegingen
Het oorspronkelijke doel van de hobby was om mijn kennis en inzicht van architectuur op een praktische wijze te vergroten. Dat bleek helemaal niet zo te lopen, het bijhouden van de site slokte in 2005 en 2006 alle hobbytijd op. Daarom is in 2007 de keus gemaakt om weinig tijd aan de site te besteden en voornamelijk met architectuur bezig te zijn. Ik heb in dit jaar een cursus architectuur van de 20e eeuw gevolgd en veel boeken hierover gelezen. Ook zijn in verschillende steden architectuur tentoonstellingen bezocht en rondleidingen gevolgd.
Verzamelen gegevens
In het voorjaar van 2007 is heel veel tijd besteed aan het verzamelen van adressen van (voormalige) gemeentehuizen, voornamelijk via het internet. Vooral de site KennisInfrastructuur CultuurHistorie met alle rijksmonumenten en het MIP (Monumenten Inventarisatie Project) heeft veel informatie opgeleverd. In januari 2008 zijn 1254 (voormalige) gemeentehuizen geregistreerd en 421 gefotografeerd, zodat er nog minimaal 833 te fotograferen zijn. Deze zijn in meer dan 100 regioroutes verdeeld, zodat bij een bezoek aan een gemeentehuis het gehele gebied bezocht kan worden.
Fotograferen
Dit jaar zijn ongeveer 150 gemeentehuizen in bijna alle provincies gefotografeerd. Het bezoeken van allerlei plaatsen voor dit doel is heel interessant want daardoor kom je op veel onbekende plaatsen. In de zomertijd zijn in de nog ontbrekende provincie Groningen bijna alle (voormalige) gemeentehuizen gefotografeerd. Ook in Drenthe zijn enkele foto's gemaakt die al op 1 januari 2008 zijn toegevoegd.
2008 Nieuw elan
Vernieuwde Site
Doordat zowel bij John Groenendijk als mijzelf de kennis van de hulpmiddelen (Database en PHP) sterk was toegenomen, werd het mogelijk om een flexibeler nieuwe opzet te maken. Daarmee zijn verschillende doelen bereikt:
- Door de thumbs, en de selektie/sorteer mogelijkheden, is snel een visueel overzicht te maken van de gemeentehuizen van een gebied, bouwstijl, architect, tijdperk of wijzigdatum.
- Door een aantal gegevens altijd te tonen is ook een gemeentehuis met één foto interessant.
- Door tonen van bestandsgegevens met programma's wordt een layout aanpassing meteen verwerkt.
- De layout met verschillende kleurtinten ziet er vriendelijker uit.
- Het toevoegen en aanpassen kost veel minder tijd.
Toevoegen in 2008
Het is mijn bedoeling om bijna iedere week een paar gemeentehuizen toe te voegen. Er is in januari een voorraad van de ongeveer 150 nieuw gefotografeerde gemeentehuizen in 2007. Van ieder gemeentehuis zal eerst één foto worden toegevoegd. Als alle gefotografeerde gemeentehuizen op de site staan worden ze aangevuld met meerdere foto's en een beschrijving.
Fotograferen in 2008
In het najaar van 2007 ben ik begonnen met een architectuur cursus van de Grieken tot de Renaissance. De planning is om in het najaar een cursus Stedenbouw van 1600-1900 te doen. Om daar bij aan te sluiten zal ik me bij het fotograferen het komende jaar concentreren op de ongeveer 200 ontbrekende oudere gemeentehuizen, bouwjaren 1400 tot 1900, door het gehele land.
Arie C. Dullaart, Gouda,12 januari 2008